Close
  • Beskrivelse

    Den direkte vej til at øge værdien af en virksomheds truckflåde er viden og effektiv styring. Hidtil har det været vanskeligt for virksomheder med et stort antal truck at få et godt samlet overblik over anvendelse, serviceudgifter og skader på maskinerne. Denne situation ændres radikalt med det nye Linde Fleet Management. Systemet giver adgang til en lang række funktioner og redskaber, der styrker informationsniveauet og kontrollen med hver enkelt maskine.

    Du får f.eks. mulighed for at støtte førernes ansvarsfølelse over for maskinerne og afdække områder, hvor en uhensigtsmæssig brug koster penge på bund-linien. Systemet registrerer bl.a. skader og hvem, der har forårsaget dem.

    Den overordnede gevinst ved Linde Fleet Management er færre samlede serviceomkostninger, færre skader på maskinerne og en generelt bedre udnyttelse af truckene, fordi mængden af flyttet gods pr. maskine kan sættes i vejret.

Request prospect

Fill out the form below and we will send you sales material on the desired machines.

Would you like to know more?

We are ready to help you find the perfect solution to your material handling challenges